logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Rajdy i zajęcia terenowe

Rajdy rowerowe pod hasłem Śladami miejsc pamięci narodowej 1939–1945 organizowane są przez Delegaturę IPN w Radomiu od roku 2008. Celem tych jedno– bądź dwudniowych wypraw  jest ukazanie uczestnikom walorów historycznych (miejsca pamięci związane z wydarzeniami z lat 1939–1945), przyrodniczych i kulturowych regionu radomskiego oraz wyrobienie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu. Do tej pory zorganizowano 24 rajdy po regionie radomskim, świętokrzyskim i łódzkim.
W organizacji rajdów współpracujemy z Radomskim Klubem Turystyki Rowerowej „Orkan” w Radomiu i Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej. Zachęcamy do uczestnictwa.