logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Katowicach

Oddział Biura Edukacji Narodowej w Katowicach swoje działania prowadzi na obszarze województwa śląskiego, obejmującego zachodnią część historycznego Górnego Śląska, polską część Śląska Cieszyńskiego, ziemię częstochowską, a także Zagłębie Dąbrowskie z miastem Jaworznem i Żywiecczyzną, historycznie należące do Małopolski. Jest to teren o bogatej, różnorodnej, a zarazem bardzo skomplikowanej historii. Już od wieków konfrontowały się tu interesy polskie, niemieckie i czeskie.

Ze względu na szczególną historię i specyfikę regionu OBEN IPN w Katowicach specjalizuje się w takich tematach, jak:  upamiętnienie historii trzech powstań śląskich i plebiscytu górnośląskiego czy Tragedia Górnośląska – deportacja ludności Górnego Śląska do pracy przymusowej w ZSRR po wkroczeniu tu Armii Czerwonej w 1945 r.