logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Przystanki Historia - Centra Edukacyjne Instytutu Pamieci Narodowej

Na terenie województwa śląskiego działają dwa stacjonarne Przystanki Historia – Centra Edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej: w Katowicach oraz w Częstochowie. Odbywają się w nich spotkania historyczne, konferencje naukowe i popularnonaukowe, realizowane są lekcje, prezentowane wystawy czy promowane najnowsze publikacje z zakresu historii najnowszej. Prócz tego w obu Przystankach dostępne są materiały edukacyjne przygotowywane przez Oddziałowe Biuro Edukacyjne Narodowej IPN w Katowicach.To innowacyjne strefy edukacyjne połóżone w centrach miast, w których realizowane są cele ustawowe Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN, tj. popularyzacja wiedzy o historii najnowszej i edukacja historyczna.