logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Konkursy i projekty

OBEN Katowice w każdym roku szkolnym proponuje dzieciom i młodzieży udział w szeregu konkursach edukacyjnych. Wśród oferty znajdują się zarówno regionalne etapy ogólnokrajowych zmagań konkursowych organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej, jak i autorskie projekty Biura. Kilka konkursów wpisało się już w stałą ofertę edukacyjną OBEN Katowice, a ich edycje co roku przyciągają coraz szersze grono uczestników. Wśród nich znajdują się Ogólnopolski konkurs recytatorski „W kręgu poezji lagrowej więźniarek KL Ravensbrück” czy Festiwal Piosenki „O wolności”. Uczniów zainteresowanych kształtowaniem umiejętności krasomówczych zapraszamy do udziału w Turnieju Debat Historycznych IPN.