logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Konkurs plastyczny „Głosuj za Polską. Polski plakat plebiscytowy”

Rocznice powstań śląskich i plebiscytu są doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy na temat wydarzeń, które rozegrały się na Górnym Śląsku w latach 1919-1921.

Konkurs plastyczny „Głosuj za Polską. Polski plakat plebiscytowy”, organizowany przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach, adresowany był do uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej. Zadaniem uczestników było przygotowanie plakatu, który zachęciłby Górnoślązaków do oddania w plebiscycie z 20 marca 1921 r. głosu za przynależnością regionu do Państwa Polskiego.

Celem konkursu było:

  • upowszechnienie wiedzy o roli i znaczeniu powstań śląskich i plebiscytu,
  • rozbudzanie zainteresowań historycznych,
  • kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania informacji,
  • utrwalanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
  • rozwijanie zainteresowań i twórczych pasji

Praca miały zostać wykonane w formacie A3 w dowolnej technice płaskiej (rysunek, malarstwo, kolaż, grafika) i odpowiednio opisane na odwrocie:  imię, nazwisko, klasa, szkoła. Należało je przesłać wraz ze zgłoszeniem i stosownymi dokumentami do 19 lutego 2021 r. pocztą tradycyjną na adres:

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej, ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice z dopiskiem Konkurs plastyczny „Głosuj za Polską. Polski plakat plebiscytowy”.

Szczegóły konkursu znajdują sie w regulaminie.

kontakt do koordynatora: Angelika Blinda, tel. 32/ 207 07 15 / angelika.blinda@ipn.gov.pl