logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Kresy Zachodnie w II Rzeczpospolitej Polskiej

Projekt skierowany jest młodzieży szkolnej – starszych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Pełna nazwa tegorocznej edycji to „Kresy Zachodnie w II Rzeczpospolitej Polskiej. Życie codzienne w autonomicznym województwie śląskim w latach 1922-1939”. W trakcie czterech sesji młodzieży zostanie przybliżona historia województwa ślaskiego w II RP (1922-1939).


Cele projektu:

  • zgłębianie wiedzy o historii swego województwa;
  • wyczulenie młodzieży na zabytkowy krajobraz;
  • rozbudzenie szacunek dla miejsc związanych z historią;
  • kształtowanie uczuć patriotycznych i szacunku dla dokonań minionych pokoleń;
  • rozwijanie pasji badawczej i poszukiwawczej;
  • rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
  • „przekuwanie” wiedzy i postaw patriotycznych w dzieło artystyczne.

 

Udział w projekcie należy zgłosić koordynatorowi za pomocą formularza dołączonego do regulaminu.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Marek Łukasik IPN O/Katowice Miejsce Wykonywania Czynności Służbowych, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40 B, p. 212

lub drogą mailową w formie skanów na adres: marek.lukasik@ipn.gov.pl

w terminie do 30 października 2021 r.

koordynator: Marek Łukasik 32/ 207 05 69 / marek.lukasik@ipn.gov.pl