logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Kresy Zachodnie w walce o Polskę 1919-1922

Projekt skierowany jest do nauczycieli, opiekunów i młodzieży szkolnej województwa śląskiego. Ma na celu zwrócenie uwagi na najnowszą historię pogranicza śląsko-małopolskiego oraz wpływ wielkiej polityki na losy mieszkańców tych ziem – tak ważnych dla Polski i jej rozwoju gospodarczego. W trakcie czterech sesji – konferencji on-line młodzieży zostanie przybliżona historia polsko-czechosłowackiego konfliktu o Śląsk Cieszyński oraz trzech powstań śląskich. Ma to nakłonić młode pokolenie do poszukiwań na własnym terenie ważnych miejsc i ludzi zasłużonych w walce o polskość Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego.


Cele projektu:

  • zapoznanie z mało znanymi epizodami walk o polskość Śląska;
  • wyczulenie młodzieży na zabytkowy krajobraz regionu;
  • wzbudzenie szacunku dla miejsc związanych z heroiczną historią;
  • kształtowanie uczuć patriotycznych i uznania dla dokonań minionych pokoleń;
  • rozwijanie pasji badawczej i poszukiwawczej;
  • rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
  • rozwijanie kreatywności i umiejętności ekspresji artystycznej.

 

Udział w projekcie należy zgłosić koordynatorowi za pomocą formularza dołączonego do regulaminu.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Marek Łukasik IPN O/Katowice Miejsce Wykonywania Czynności Służbowych, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40, p. 212

lub drogą mailową w formie skanów na adres: marek.lukasik@ipn.gov.pl

w terminie do 30 października 2020 r.

koordynator: Marek Łukasik 32/ 207 05 69 / marek.lukasik@ipn.gov.pl