logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

„Gra o Górny Śląsk”

Konkurs na grę planszową dotyczącą powstań śląskich i plebiscytu

Rocznice powstań śląskich i plebiscytu oraz włączenia części Górnego Śląska do państwa polskiego są doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy na temat wydarzeń, które rozegrały się na Górnym Śląsku w latach 1919-1922.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej. Zadaniem uczestników jest stworzenie prototypu gry planszowej, nawiązującej i inspirowanej historią powstań śląskich i plebiscytu (wybranymi motywami, wydarzeniami, postaciami).

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o roli i znaczeniu powstań śląskich i plebiscytu, rozbudzenie zainteresowań historycznych, kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania informacji, utrwalanie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz rozwijanie zainteresowań i twórczych pasji.

Prace wraz ze zgłoszeniem i stosownymi dokumentami należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej, ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice z dopiskiem Konkurs na grę planszową „Gra o Górny Śląsk”.

UWAGA! Przedłużamy termin nadsyłania prac konkursowych do 2 maja 2022 r.!

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie.

Kontakt do koordynatora: Angelika Blinda, tel. 32/ 207 07 15 / angelika.blinda@ipn.gov.pl

Artykuły