logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Dzieje Polskiej Nauki i Techniki

Tegoroczny konkurs „Dzieje Polskiej Nauki i Techniki” będzie już piątą edycją konkursu, zorganizowanego dla uczczenia i upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Pierwszą edycję pod nazwą Sto lat Dziejów Polskiej Nauki i Techniki zorganizował w roku szkolnym 2018/2019 Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej. Najnowszą, piątą już odsłonę konkursu wraz z dotychczasowym organizatorem przygotowuje Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach.

W powszechnie przyjętej narracji dzieje nauki i techniki są marginalizowane i spychane na dalszy plan, nie stając się nawet tłem okresów i pomniejszych wycinków historii, a to przecież właśnie technika i poziom jej rozwoju w wielu przypadkach decyduje o przebiegu wydarzeń. Za przykład mogą tu posłużyć lata 717–718, w których to Konstantynopol obronił się przed inwazją Arabów dzięki tzw. greckiemu ogniowi. Takie wydarzenia można mnożyć. Szczególnie polska historiografia kuleje na tym polu. W podręcznikach do historii niewiele poświęca się miejsca rozwojowi polskiej nauki i myśli technicznej. Przeciętny Polak może skojarzy nazwisko Ignacego Łukasiewicza z ropą naftową, ale nazwisko Wiktora Zglenickiego nikomu nic nie mówi.

Konkurs Dzieje Polskiej Nauki i Techniki ma na celu zainteresowanie młodego pokolenia mało znanymi lub wręcz nieobecnymi w przestrzeni publicznej faktami związanymi z polską nauką, techniką, wynalazczością, przedsiębiorczością. Wiele ciekawych, a nawet sensacyjnych informacji czeka na swoich odkrywców. Tym, którzy zdecydują się wziąć udział w konkursie polecamy: https://gigancinauki.pl/. Zadaniem uczestników konkursu jest znalezienie informacji o polskim uczonym, badaczu, konstruktorze, lub  szczególnego rodzaju konstrukcji, budowli (np. kanał augustowski). Z ogromnym zainteresowaniem oczekujemy prac poświęconych polskim przedsiębiorcom – handlowcom, armatorom, hotelarzom, itp. Czekamy też na prace ukazujące polskich badaczy różnych regionów Świata.

Cele konkursu:

  • zachęcenie młodzieży do poszerzania horyzontów wiedzy o naszej przeszłości o wątki na ogół pomijane lub marginalizowane w programach nauczania
  • kształtowanie w młodym pokoleniu postawy aktywnego poszukiwania wiadomości, krytycznego podejścia do uzyskanej wiedzy
  • kształtowanie własnego warsztatu pracy intelektualnej
  • umiejętności pracy w grupie i dzielenia się z innymi zdobytą wiedzą
  • rozbudzenie dumy z osiągnięć rodaków w tak ważnych dla rozwoju gospodarczego i podnoszenia poziomu życia zwykłych ludzi dziedzinach jak nauka i technika

Termin zgłoszeń do konkursu mija 30 listopada 2022 r.

Termin nadsyłania prac konkursowych mija 31 marca 2023 r.

Rozstrzygnięcie powinno nastąpić do 28 kwietnia 2023 r. 

Kontakt do koordynatora:

Marek Łukasik

ul. Piastowska 40 p. 212

43–300 Bielsko-Biała

tel. 32 207 05 69 / marek.lukasik@ipn.gov.pl