logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Dzieje Polskiej Nauki i Techniki

Pierwszą edycję konkursu pod nazwą Sto lat Dziejów Polskiej Nauki i Techniki zorganizował w roku szkolnym 2018/2019 Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej. Tegoroczną edycję  wraz z dotychczasowym organizatorem przygotowuje Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach.

W powszechnie przyjętej narracji dzieje nauki i techniki są marginalizowane i spychane na dalszy plan, nie stając się nawet tłem okresów i pomniejszych wycinków historii, a to przecież właśnie technika i poziom jej rozwoju w wielu przypadkach decyduje o przebiegu wydarzeń. Za przykład mogą tu posłużyć lata 717–718, w których to Konstantynopol obronił się przed inwazją Arabów dzięki tzw. greckiemu ogniowi. Takie wydarzenia można mnożyć. Szczególnie polska historiografia kuleje na tym polu. W podręcznikach do historii niewiele poświęca się miejsca rozwojowi polskiej nauki i myśli technicznej. Przeciętny Polak może skojarzy nazwisko Ignacego Łukasiewicza z ropą naftową, ale nazwisko Wiktora Zglenickiego nikomu nic nie mówi.

Konkurs Dzieje Polskiej Nauki i Techniki ma na celu zainteresowanie młodego pokolenia dziejami polskiej nauki, techniki; zwrócenie uwagi na polskich uczonych i inżynierów zasłużonych dla rozwoju gospodarczego kraju, zapoznanie uczniów szkół podstawowych i średnich historią polskich ośrodków przemysłowych. Zadaniem uczestników konkursu jest sporządzenie prezentacji multimedialnej poświęconej wybitnym, a mało znanym konstruktorom, badaczom, budowniczym, jak również ośrodkom przemysłowym. Za przykład może tu posłużyć Jan Szczepanik zwany polskim Edisonem czy pierwszy na świecie spawany most w Maurzycach. Mamy nadzieję, że konkurs zada kłam obiegowej opinii o małych predyspozycjach Polaków do zawodów stricte technicznych. Wiele ciekawych, a nawet sensacyjnych informacji czeka na swoich odkrywców. Z uwagi na swoją przeszłość województwo śląskie jest szczególnie zobligowane do roli czołowego w Polsce ośrodka budowania wiedzy o polskiej nauce, technice, wynalazczości, jednym słowem o polskiej przedsiębiorczości.

Do konkursu zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Cele konkursu:

  • zachęcenie młodzieży do poszerzania horyzontów wiedzy o naszej przeszłości o wątki na ogół pomijane lub marginalizowane w programach nauczania
  • kształtowanie w młodym pokoleniu postawy aktywnego poszukiwania wiadomości, krytycznego podejścia do uzyskanej wiedzy
  • kształtowanie własnego warsztatu pracy intelektualnej
  • umiejętności pracy w grupie i dzielenia się z innymi zdobytą wiedzą
  • rozbudzenie dumy z osiągnięć rodaków w tak ważnych dla rozwoju gospodarczego i podnoszenia poziomu życia zwykłych ludzi dziedzinach jak nauka i technika

Zgłoszenia do czwartej edycji konkursu należy kierować do 30 października 2021 r. na adres:

Marek Łukasik

ul. Piastowska 40 p. 212

43–300 Bielsko-Biała

lub drogą elektroniczną na adres: marek.lukasik@ipn.gov.pl. 

kontakt do koordynatora: Marek Łukasik 32 207 05 69 / marek.lukasik@ipn.gov.pl

Termin nadsyłania prac konkursowych mija 31 marca 2022 r.