logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Dzieje Polskiej Nauki i Techniki - czwarta edycja 2021/2022

Tegoroczny konkurs „Dzieje Polskiej Nauki i Techniki” będzie już czwartą edycją konkursu zorganizowanego dla uczczenia i upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Pierwszą edycję w roku szkolnym 2018/2019 pod nazwą „Sto lat Dziejów Polskiej Nauki i Techniki” zorganizował Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej. Tegoroczną, czwartą już edycję tym razem przygotowuje Biuro Edukacji Narodowej IPN O/Katowice razem z dotychczasowym organizatorem.   Do konkursu zapraszamy uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.  

OPIS KONKURSU

Celem naszym jest zainteresowanie młodego pokolenia mało znanymi lub wręcz nieobecnymi w przestrzeni publicznej faktami, związanymi z polską nauką, techniką, wynalazczością, przedsiębiorczością. Wiele ciekawych, a nawet sensacyjnych informacji czeka na swoich odkrywców. Z uwagi na swoją przeszłość, województwo śląskie jest szczególnie zobligowane do roli czołowego ośrodka w Polsce budowania wiedzy o polskiej nauce, technice, wynalazczości, a także o polskiej przedsiębiorczości. Tym, którzy zdecydują się wziąć udział w konkursie polecamy: https://gigancinauki.pl/. Może to być inspiracją dla chcących wziąć udział w konkursie. Zadaniem uczestników konkursu jest znaleźć informacje o polskim uczonym, badaczu, konstruktorze. Również może to być historia o szczególnego rodzaju konstrukcji, budowli (np. kanał augustowski). Z ogromnym zainteresowaniem oczekujemy prac poświęconych polskim przedsiębiorcom – handlowcom, armatorom, hotelarzom, itp.

CELE KONKURSU

Nadrzędnym celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do poszerzania horyzontów wiedzy o naszej przeszłości o wątki na ogół pomijane lub marginalizowane w programach nauczania.

Kształtowanie w młodym pokoleniu postawy aktywnego poszukiwania wiadomości, krytycznego podejścia do uzyskanej wiedzy.

Kształtowanie własnego warsztatu pracy intelektualnej.

Umiejętności pracy w grupie i dzielenia się z innymi zdobytą przez siebie wiedzą.

Rozbudzenie dumy z osiągnięć rodaków w tak ważnych dla rozwoju gospodarczego dziedzinach i poziomu życia zwykłych ludzi jak nauka i technika.  

Termin zgłoszeń do konkursu mija 30 października 2021 r.

Termin nadsyłania prac konkursowych mija 31 marca 2022 r.  

Opcje strony