logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Szkolenia dla nauczycieli

OBEN w Katowicach uczestniczy w organizacji szkoleń dla nauczycieli, zarówno w zakresie historii ogólnopolskiej, jak i regionalnej. Szkolenia przeprowadzane są w ramach współpracy z ośrodkami metodycznymi z regionu – m.in. Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Bielsku-Białej, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim czy Katowicach. Realizujemy również lokalne edycje ogólnopolskich szkoleń dla nauczycieli przygotowanych przez Instytutu Pamięci Narodowej. W czasie zajęć opowiadamy o wybranych zagadnieniach historycznych lub prezentujemy materiały edukacyjne przygotowane przez edukatorów IPN, które ułatwiają nauczycielom proces dydaktyczny z zakresu wybranego tematu. Często, organizujac nasze zajęcia, odpowiadamy bezpośrednio na zapotrzebowanie tematyczne zgłaszane jest przez samych nauczycieli.

 

Aktualności

Wybierz Strony