logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Lekcje i warsztaty

Lekcje prowadzone przez edukatorów Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tematy realizują podstawę programową z historii, języka polskiego, religii, etyki oraz wiedzy o społeczeństwie i mają wymiar zarówno ogólnopolski, jak i regionalny. Na zajęcia zapraszamy do Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnego IPN w Katowicach im. Henryka Sławika, gdzie dysponujemy niezbędnym wyposażeniem i materiałami dydaktycznymi, umożliwiającymi przeprowadzenie lekcji. Po uzgodnieniu z prowadzącym możliwa jest również realizacja zajęć w miejscu wybranym przez uczestnika.

UWAGA: W związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną w roku szkolnym 2020/2021 lekcje realizowane są jedynie w formie on-line. Mamy nadzieję, że już niebawem będziemy się mogli spotkać na żywo, póki co życzymy wszystkim dużo odporności. Trzymajcie się zdrowo.