logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Co kryją archiwa IPN?

Lekcje archiwalne przeznaczone są dla uczniów szkół ponadpodstawowych (także niedowidzących i niewidomych). Każda z lekcji składa się z dwóch części. W pierwszej uczniowie poznają zasady funkcjonowania archiwum i korzystania z dokumentów w nim zgromadzonych oraz różne rodzaje materiału źródłowego. Część druga ma charakter warsztatowy – polega na analizie przykładowych dokumentów, dzięki której uczeń poznaje mechanizmy i metody działania aparatu bezpieczeństwa, na przykład wobec polskiego społeczeństwa reagującego na wydarzenia 1956 r., wobec Kazimierza Świtonia, Anny Walentynowicz, Kornela Morawieckiego czy Krzysztofa Skiby.

Zajęcia dla szkół z województwa śląskiego odbywają się w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Józefowskiej 102 w Katowicach. Grupa uczniowska może liczyć maksymalnie 20 osób.

kontakt: dr Kornelia Banaś, 32/ 207 07 11 / kornelia.banas@ipn.gov.pl