logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Rajdy i zajęcia terenowe

W ofercie OBEN Katowice znajdują się propozycje zajęć terenowych, realizowanych w wybranych miejscach województwa śląskiego. Prowadzone przez edukatorów IPN akcje odbywają się w szczególnych dla historii Górnego Śląska obiektach. Niezmiennie duże zainteresowanie budzą zwłaszcza zajęcia w katowickim więzieniu, gdzie przetrzymywano represjonowanych w okresie nazistowskim i stalinowskim. Od wielu lat OBEN Katowice organizuje również tematyczne górskie rajdy historyczno-turystyczne, korzystając z możliwości terenowych, jakie dają położone w południowej części województwa śląskiego Beskidy. Wypracowana formuła tych wydarzeń obejmuje przeprowadzenie dwóch rajdów w ciągu roku. Czerwcowy przeznaczony jest dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, a wrześniowy dla uczniów szkół podstawowych. Oba łączą zdobywanie wiedzy historycznej z testami sprawności fizycznej i organizowane są we współpracy z harcerzami Boguszowickiego Stowarzyszenia-Kulturalnego „Ślady”.

UWAGA: Ze względu na bieżącą sytuację epidemiologiczną organizacja tematycznych górskich rajdów historyczno-turystycznych wznowiona zostanie najprawdopodobniej dopiero w czerwcu 2021 r.