logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Górskie rajdy historyczno-turystyczne

OBEN Katowice organizuje  tematyczne górskie rajdy historyczno-turystyczne, korzystając z możliwości terenowych, jakie dają położone w południowej części województwa śląskiego Beskidy. Wypracowana formuła tych wydarzeń obejmuje przeprowadzenie dwóch rajdów w ciągu roku. Czerwcowy przeznaczony jest dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, a wrześniowy dla uczniów szkół podstawowych. Oba łączą zdobywanie wiedzy historycznej z testami sprawności fizycznej i organizowane są we współpracy z harcerzami Boguszowickiego Stowarzyszenia-Kulturalnego „Ślady”.

UWAGA: Ze względu na bieżącą sytuację epidemiologiczną organizacja tematycznych górskich rajdów historyczno-turystycznych wznowiona zostanie prawdopodobnie dopiero w czerwcu 2021 roku. Prosimy śledzić aktualne informacje na ten temat na naszej stronie internetowej. 

Aktualności