logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Delegatura w Olsztynie

Olsztyńska Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej od początku swego istnienia wspiera wszelkie działania edukacyjne i popularyzujące historię najnowszą.

Nasze propozycje to nie tylko wykłady tematyczne i okolicznościowe, przeprowadzane m.in. w szkołach, placówkach edukacyjnych i ośrodkach kultury, to nie tylko lekcje i warsztaty archiwalne organizowane w naszej Delegaturze, czy też prezentacje wystaw przygotowanych przez pracowników Instytutu, ale to również szkolenia dla nauczycieli, tematyczne bloki lekcji, turnieje historycznych gier planszowych, konkursy, rajdy terenowe, centralne projekty edukacyjne IPN (m.in. Turniej Debat Historycznych IPN) oraz wiele innych propozycji, o których więcej dowiedzą się Państwo z lektury naszej oferty, bądź kontaktując się z edukatorami olsztyńskiej Delegatury IPN.

W ukazywaniu młodym pokoleniom prawdy historycznej, poruszaniu niekiedy ciężkich i bolesnych tematów odnoszących się do naszych dziejów, My, tj. edukatorzy i pracownicy naukowi olsztyńskiego IPN jesteśmy dla Państwa.