logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Szkolenia dla nauczycieli

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i edukatorów do udziału w seminariach oraz szkoleniach, prowadzonych przez historyków olsztyńskiej Delegatury IPN. Spotkania  odbywają się na zaproszenie szkół, placówek edukacyjnych, ośrodków  doskonalenia  nauczycieli  itp.,  w  oparciu  m. in. o  pakiety  oraz teki edukacyjne  Instytutu Pamięci Narodowej.  W  trakcie szkoleń prezentujemy, wyjaśniamy i przekazujemy materiały, które mogą pomóc w  opracowywaniu scenariuszy lekcji, a przy tym wzbogacić atrakcyjność samych zajęć. Ponadto, od  2016 r. Delegatura IPN we współpracy z Kuratorium Oświaty w Olsztynie  prowadzi szkolenia nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli na mocy porozumienia Instytutu Pamięci Narodowej i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dawid Zagził (89) 5214814 / dawid.zagzil@ipn.gov.pl