logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Materiały edukacyjne

Wśród materiałów edukacyjnych, opracowanych przez historyków olsztyńskiej Delegatury IPN znajdują się m. in. popularnonaukowe albumy i broszury (np. Plebiscyt 1920 r. Walka o polskość Warmii i Mazur), a także dwie teki edukacyjne, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane na lekcjach historii w szkołach ponadpodstawowych oraz starszych klasach szkół podstawowych.

Teka edukacyjna Warmia i Mazury w latach 1945–1950 porusza zarówno zagadnienia natury politycznej, dotyczące terenu Warmii i Mazur po zakończeniu II wojny światowej, jak również opisuje kształtowanie się – nierzadko skomplikowanych – stosunków narodowościowych mieszkańców ergionu.

Na tekę edukacją Policja Państwowa 1919–1939  składa się natomiast specjalnie opracowany zestaw materiałów, w tym scenariusze zajęć, teksty źródłowe, merytoryczne wprowadzenie do tematu, a także bogaty zbiór fotografii, wykresów i tabel informacyjnych, które w możliwie wyczerpujący sposób przedstawiają historię i działalność jednej z najważniejszych formacji stojących na straży bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej.

Materiały edukacyjne