logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

„Policja Państwowa 1919–1939”

Przypadający na rok 2019 jubileusz stulecia powstania Policji Państwowej skłonił nas do opracowania nowej teki edukacyjnej Instytutu Pamięci Narodowej, traktującej o historii jednej z najważniejszych formacji stojących na straży bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej.

Zachęcamy do zapoznania się z teką edukacyjną „Policja Państwowa 1919–1939”. To przygotowany przez olsztyńską delegaturę IPN zestaw materiałów dla nauczycieli i uczniów, w tym: scenariusze zajęć, teksty źródłowe, merytoryczne wprowadzenie do tematu, a także bogaty zasób fotografii, wykresów i tabel informacyjnych.

Opcje strony