logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Konkursy i projekty

Konkursy i projekty realizowane przez edukatorów olsztyńskiej Delegatury IPN skierowane są do uczniów oraz nauczycieli wszystkich typów szkół.

Projekty centralne, z którymi cyklicznie mierzy się młodzież województwa warmińsko-mazurskiego, to m. in. Turniej Debat Historycznych IPN oraz Sejm Dzieci i Młodzieży.

Oprócz tego, z inicjatywy Delegatury organizowane bądź współorganizowane są również projekty regionalne, jak np. plastyczny konkurs katyński czy konkurs poezji patriotycznej (projekt OBEN Białystok).

Dodatkową atrakcją są lokalne turnieje gier historycznych IPN, gdzie poprzez zabawę uczniowie utrwalają swoją wiedzę dotyczącą najnowszej historii Polski.