logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży​

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku już po raz trzeci organizuje konkurs poetycki „Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”. Wzorem lat ubiegłych chcielibyśmy, aby konkurs wpisał się  w kilkuletni programu obchodów związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości. W tym roku, ze względu na duże zainteresowanie, postanowiliśmy rozszerzyć zasięg terytorialny naszego przedsięwzięcia. Do udziału w konkursie pragniemy zaprosić uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego oraz dzieci i młodzież, w szczególności pochodzenia polskiego, mieszkających poza granicami kraju.  

Konkurs jest nie tylko formą popularyzacji historii Polski, ale również utrwala pamięć o losach wielu pokoleń Polaków i ich wkład w dążenie do odzyskania wolności i niepodległości oraz budowę suwerennego państwa w latach 1918–1989. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie w języku polskim utworu poetyckiego, odnoszącego się do wartości patriotycznych lub upamiętniającego wydarzenie, miejsce, osobę, symbol itp. z najnowszej historii Polski, z lat 1918–1989 na podstawie dowolnie wybranego źródła historycznego. Dodatkowo do wiersza należy dołączyć autorski komentarz odnoszący się do materiału źródłowego (np. fotografii, dokumentu, wspomnienia, listu), który stał się inspiracją do powstania utworu. Źródła historyczne mogą pochodzić z domowych zbiorów, archiwów, ogólnodostępnej literatury lub portali internetowych. Zachęcamy w szczególności do korzystania z dokumentów opublikowanych na portalach tematycznych Instytutu Pamięci Narodowej.

Celem konkursu jest kształtowanie wśród młodego pokolenia Polaków świadomych postaw obywatelskich, przywiązania do historii, tradycji narodowych, języka ojczystego, budowanie tożsamości narodowej i regionalnej, a także propagowanie wartości patriotycznych.

Mamy nadzieję, że również w tym roku bogate źródła historyczne staną się dla Was zachętą do odbycia ciekawej podróży w czasie, która skłoni Was do refleksji nad trudnymi najnowszymi dziejami Polski, a także będzie źródłem twórczych inspiracji. Przypominamy, że w roku ubiegłym najciekawsze wiersze zostały opublikowane w wydawnictwie Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży. Antologia wierszy konkursowych pod red. Jolanty Brzozowskiej i Urszuli Gierasimiuk, które jest pokłosiem dwóch edycji konkursu organizowanych w latach 2018–2019.

W tym roku prace oceniane będą w dwóch grupach konkursowych i trzech kategoriach wiekowych:

  • Grupa I: uczniowie z terenu województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego:
  • kategoria I: klasy IV–VI szkół podstawowych

  • kategoria II: klasy VII–VIII szkół podstawowych

  • kategoria III: uczniowie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych).

  • Grupa II: uczniowie mieszkający poza granicami kraju:
  • kategoria I: grupa wiekowa 10–12 lat

  • kategoria II: grupa wiekowa 13–15 lat

  • kategoria III: grupa wiekowa 16–19 lat.

Laureaci konkursu mogą liczyć na atrakcyjne nagrody.

Na prace konkursowe czekamy do dnia 20 maja 2020 r.

Wyniki konkursu i nazwiska laureatów ogłoszone zostaną podczas gali finałowej, która odbędzie się w czerwcu 2020 r. Informacja o dokładnym terminie gali finałowej zostanie umieszczona na stronach internetowych Organizatora. Nazwiska osób zakwalifikowanych do etapu finałowego podane zostaną na naszej stronie internetowej do dnia 18 czerwca 2020 r.

Honorowy patronat nad konkursem sprawują Minister Edukacji Narodowej oraz Wojewoda Podlaski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaski Kurator Oświaty, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Patronat medialny: Radio Białystok i Ośrodek Telewizji Polskiej w Białymstoku.

Konkurs organizowany jest przez Oddziałowe Archiwum IPN w Białymstoku oraz Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Białymstoku przy wsparciu Delegatury IPN w Olsztynie.

Prosimy zapoznać się z załączonym regulaminem konkursu.

Kontakt ze strony Organizatora:

Uczestnicy konkursu z terenu województwa podlaskiego oraz mieszkający poza granicami kraju:

Uczestnicy konkursu z terenu województwa warmińsko-mazurskiego:

  • Dawid Zagził (Delegatura IPN w Olsztynie) dawid.zagzil@ipn.gov.pl  / tel. 89 521 48 14