logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Białymstoku

Oddział IPN w Białymstoku prowadzi działalność w północno-wschodniej części Polski. Regiony takie jak Suwalszczyzna czy Białostocczyzna charakteryzują się dużą różnorodnością społeczną i przenikaniem wielu kultur. Warmia i Mazury dopiero po II wojnie światowej wróciły do Rzeczypospolitej i zaczęły być zasiedlane przez polskich repatriantów i przesiedleńców z różnych regionów II Rzeczpospolitej.

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku, oprócz ogólnej działalności, skupia się na aspektach charakterystycznych dla regionu.

Jednym z takich zagadnień jest zapomniane w historiografii polskiej powstanie sejneńskie z 1919 r., kiedy to Polacy stanęli w obronie swojej małej ojczyzny. Tereny obecnego województwa podlaskiego to region, który w dłuższej perspektywie czasu został dotknięty przez oba totalitaryzmy. Kultywujemy pamięć o rodzinach, które zostały wywiezione na Sybir, oraz bohaterach, którzy ukrywali Żydów w czasie okupacji niemieckiej. Szczególną uwagę zwracamy na ofiary Zbrodni Katyńskiej związane z naszym regionem.

Jednym z najważniejszych tematów charakterystycznych dla obszaru działania oddziału IPN w Białymstoku jest polskie podziemie niepodległościowe, które działało na Białostocczyźnie i Wileńszczyźnie zarówno w trakcie, jak i po II wojnie światowej.