logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Lekcje i warsztaty

Aby uczniowie mogli jeszcze bardziej zagłębić się w historię Polski XX wieku, edukatorzy OBEN przeprowadzają zajęcia edukacyjne związane z rocznicami wydarzeń historycznych przypadającymi w roku szkolnym 2020/2021 (w szkołach, w siedzibie Oddziału i w terenie).

Na zaproszenie szkół pracownicy IPN prowadzą zajęcia m.in. z następujących tematów: 

● Wokół polskich symboli narodowych

● Walka o granice II Rzeczypospolitej

● Zapomniane, a zwycięskie – Powstanie Sejneńskie 1919 r.

● „A więc wojna ...” – polski wrzesień 1939 r.

● Losy Polaków pod okupacja sowiecką i niemiecką

● Propaganda niemiecka i sowiecka do 1945 r.

● Sybir – z dziejów zesłań Polaków do carskiej Rosji i Związku Sowieckiego

● Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie

● Zbrodnia Katyńska

● Zbrodnia Wołyńska

● Powstanie Warszawskie

● Monte Cassino. Szlakami armii gen. Andersa

● Sposoby ratowania Żydów pod okupacją niemiecką

● Prześladowania i aparat terroru w latach 1944–1989

● Polskie podziemie niepodległościowe po 1944 r.

● Panny Wyklęte – kobiety w polskim podziemiu niepodległościowym

● Śladami zbrodni – przewodnik po miejscach represji komunistycznych

● Propaganda PRL

● Stan wojenny w Polsce

● NSZZ „Solidarność” – geneza i działalność

● „Okrągły stół” i wybory 4 czerwca 1989 r.

Koordynator regionalny: Paweł Murawski / pawel.murawski@ipn.gov.pl / tel. 85 664 57 71

Aktualności