logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Przystanki Historia i Kluby Historyczne

Od kilku lat w dużych miastach Polski północno-wschodniej oraz za granicą odbywają się, we współpracy z lokalnymi organizacjami, cykliczne spotkania pod wspólnym szyldem "Przystanek Historia".

Celem przedsięwzięć jest popularyzacja historii Polski poprzez spotkania ze świadkami wydarzeń i badaczami przeszłości, filmy dokumentalne i fabularne. Z publicznością spotykają się często również pracownicy Biura Badań Historycznych, Biura Lustracyjnego, Wieloosobowego Stanowiska do spraw Poszukiwań i Identyfikacji czy Biura Edukacji Narodowej, by zaprezentować najnowsze wyniki swoich badań, przybliżyć działalność IPN, a także omówić rezultaty prac ekshumacyjnych.

Każdy Przystanek Historia to także okazja do dyskusji. Przybyli goście często zabierają głos, zadają pytania, dzielą się swoimi przemyśleniami, niejednokrotnie prezentując bardzo poruszające historie osobiste lub rodzinne.