logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Przystanek Historia w Suwałkach

Przystanek Historia w Suwałkach odbywa się w siedzibie Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Tadeusza Kościuszki 81, które wraz z IPN Białystok jest współorganizatorem spotkań.

Tematyka jest różnorodna, dotyka zagadnień ogólnopolskich, jednak ze szczególnym uwzględnieniem aspektów regionalnych. Każdy z omawianych tematów przedstawiany jest najpierw w wymiarze ogólnopolskim (geneza, przebieg, skutki),  w drugiej zaś części w miarę możliwości prezentowane są wydarzenia odbywające się w regionie suwalskim.

Koordynator: Karolina Dobek – karolina.dobek@ipn.gov.pl