logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Przystanek Historia w Suwałkach

Przystanek Historia w Suwałkach odbywa się w Muzeum Okręgowym w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 81.

Przy organizacji spotkań IPN Białystok współpracuje z Muzeum Okręgowym w Suwałkach.

Tematyka spotkań dotyka zagadnień ogólnopolskich, jednak ze szczególnym uwzględnieniem aspektów regionalnych. W przypadku każdego z omawianych tematów przedstawiane są po krótce geneza, przebieg i skutki w wymiarze całego kraju, w drugiej zaś części w miarę możliwości prezentowane są wydarzenia odbywające się w regionie suwalskim.

Koordynator: Karolina Dobek - karolina.dobek@ipn.gov.pl