logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Przystanek Historia w Siemiatyczach

Przystanek Historia w Siemiatyczach odbywa się regularnie co 2–3 miesiące w budynku dawnej synagogi przy ulicy Zaszkolnej 1, należacym obecnie do Siemiatyckiego Ośrodka Kultury, który współpracuje z IPN Białystok przy organizacji spotkań.

Tematyka przystanków jest różnorodna. Najczęściej poruszane są jednak wydarzenia z dwudziestowiecznej historii Polski i świata, ze szczególnym uwzględnieniem sprawy katyńskiej, pontyfikatu papieża Jana Pawła II, deportacji Polaków na Syberię oraz losów Żołnierzy Niezłomnych.

Koordynator: Patrycja Leszczyńska - patrycja.leszczynska@ipn.gov.pl

Aktualności