logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Przystanek Historia w Sokółce

Przystanek Historia w Sokółce odbywa się regularnie co 2–3 miesiące w kawiarni "Lira" przy ulicy Grodzieńskiej 1A.

Przy organizacji spotkań IPN Białystok współpracuje ze Stowarzyszeniem Bohaterów Ziemi Sokólskiej oraz Sokólskim Ośrodkiem Kultury.

Tematyka przystanków jest różnorodna, często związana z okresem II wojny światowej, podziemiem niepodległościowym czy kolaboracją z okupantem. Nierzadko tematy spotkań nawiązują do zbliżających się ważanych rocznic narodowych, zawsze jednak silny nacisk położony jest na kontekst regionalny. Na przykład na spotkaniu poświęconym udziałowi Tatarów w walkach z okupantem hitlerowskim po stronie Polski prelegent dr Łukasz Lubicz Łapiński mówił o osadnikach tatarskich z Sokólszczyzny. Na promocji albumu o wojewodach białostockich prelegenci również odnosili się do działalności wojewodów związanej z Sokólszczyzną. Środowisko sokólskie żywo zainteresowane jest historią, o czym świadczy frekwencja podczas spotkań w ramach "Przystanku Historia".

Koordynator: Paweł Murawski  pawel.murawski@ipn.gov.pl