logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Przystanek Historia w Sokółce

Przystanek Historia w Sokółce odbywa się regularnie co 2-3 miesiące w kawiarni "Lira", ul. Grodzieńska 1a.

Przy organizacji spotkań IPN Białystok współpracuje z Stowarzyszeniem Bohaterów Ziemi Sokólskiej oraz Sokólskim Ośrodkiem Kultury.

Tematyka przystanków jest różnorodna, często związana z okresem II wojny światowej, podziemiem niepodległościowym czy kolaboracją. Nierzadko tematy spotkań współgrają ze zbliżającymi się rocznicami, ale z dużym naciskiem na regionalizm. Dla przykładu, na spotkaniu o Tatarach i ich udziale w walkach po stronie Polski prelegent, dr. Lukasz Lubicz Łapiński mówił o osadnikach tatarskich z Sokólszczyzny. Na promocji albumu o wojewodach białostockich prelegenci również odnosili się do działalności wojewodów związanej z Sokólszczyzną. Środowisko sokólskie zainteresowane jest historią,

Koordynator: Paweł Murawski - pawel.murawski@ipn.gov.pl