logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Materiały edukacyjne

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku publikuje materiały edukacyjne i popularnonaukowe, przeznaczone między innymi dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie oraz osób zajmujących się dydaktyką historii. Są one skierowane również do wszystkich tych, którzy interesują się historią Polski oraz regionu w XX wieku i chcieliby lepiej ją poznać. W opracowanych przez nas pakietach znajdują się gotowe materiały, które można wykorzystać w trakcie lekcji oraz do samodzielnej lektury w procesie samokształcenia. Większość infografik jest przygotowana w taki sposób, aby można je było samodzielnie wydrukować oraz oprawić. Mamy nadzieję, że w ten sposób uda nam się przybliżyć uczniom często bardzo skomplikowaną najnowszą historię naszego kraju.