logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej

Celem ogólnopolskiego konkursu o symbolicznym tytule Sztafeta Pamięci jest zachęcenie Polaków do rodzinnych dyskusji o historii II wojny światowej i o wplecionych w nią losach swoich przodków. Szczególnie zależy nam na przypomnieniu martyrologii Polaków i historii obozów koncentracyjnych zlokalizowanych na terenie dzisiejszej Austrii i Niemiec. Interesuje nas również życie codzienne naszych rodaków pod okupacją niemiecką zarówno na terenach wcielonych do III Rzeszy Niemieckiej, jak również w Generalnym Gubernatorstwie. Czekamy także na prace opisujące, jak w tym dramatycznym czasie radzili sobie ludzie niezaangażowani bezpośrednio w działania wojenne. Uczestników konkursu prosimy o przygotowanie prac pisemnych. Laureaci wezmą udział w Wyjeździe Pamięci do Górnej Austrii, zaplanowanym na 2021 r.,  i odwiedzą miejsca pamięci i martyrologii ważne dla Polaków m. in Mauthausen i Gusen.

 

koordynator: Anna Chmielewska-Metka 61 835 69 52 / anna.chmielwska-metka@ipn.gov.pl

grupa docelowa: uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych (klasy VI–VIII) oraz ponadpodstawowych

organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości – Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII w Poznaniu.