logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej już po raz siódmy zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie „Sztafeta Pamięci – losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”.Celem konkursu jest zachęcenie Polaków do rodzinnych dyskusji i utrwalenie pamięci o losach ich przodków w trakcie II wojny światowej. Interesuje nas życie codzienne naszych rodaków pod okupacją niemiecką, zarówno na terenach wcielonych do III Rzeszy Niemieckiej, jak również w Generalnym Gubernatorstwie. Szczególnie zależy nam na przypomnieniu martyrologii Polaków w obozach koncentracyjnych zlokalizowanych na terenie dzisiejszej Austrii i Niemiec. Czekamy także na prace opisujące, jak w tym dramatycznym czasie radzili sobie ludzie niezaangażowani bezpośrednio w działania wojenne.

W tym roku oprócz dotychczasowych kategorii wiekowych (uczniowie szkół podstawowych klasy VI–VIII i ponadpodstawowych) przygotowaliśmy dla Państwa kategorię „otwartą”, dzięki której także osoby pełnoletnie mogą wziąć udział w naszym konkursie.

Uczestników konkursu prosimy o przygotowanie prac pisemnych i przesłanie ich na adres Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu (ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań). Laureaci wezmą udział w Wyjeździe Pamięci do Górnej Austrii zaplanowanym na czerwiec 2023 r. i odwiedzą miejsca pamięci i martyrologii ważne dla Polaków.

Koordynator: Julia Kilanowska tel. 61 835 69 86 e-mail: julia.kilanowska@ipn.gov.pl

Grupa docelowa: uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych (klasy VI–VIII) i ponadpodstawowych oraz osoby pełnoletnie

Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych