logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej już po raz szósty serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych klas VI-VIII i szkół ponadpodstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie „Sztafeta Pamięci – losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”.

Celem konkursu koordynowanego przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu jest zachęcenie Polaków do rodzinnych dyskusji i utrwalenie pamięci o losach ich przodków w trakcie II wojny światowej. Interesuje nas życie codzienne naszych rodaków pod okupacją niemiecką, zarówno na terenach wcielonych do III Rzeszy Niemieckiej, jak również w Generalnym Gubernatorstwie. Szczególnie zależy nam na przypomnieniu martyrologii Polaków w obozach koncentracyjnych zlokalizowanych na terenie dzisiejszej Austrii i Niemiec. Czekamy także na prace opisujące, jak w tym dramatycznym czasie radzili sobie ludzie niezaangażowani bezpośrednio w działania wojenne.

Uczestników konkursu prosimy o przygotowanie prac pisemnych i przesłanie ich na adres Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu. Laureaci wezmą udział w Wyjeździe Pamięci zaplanowanym na 2022 r. i odwiedzą miejsca pamięci i martyrologii ważne dla Polaków.

Koordynator: Julia Kilanowska tel. 61 835 69 86 e-mail julia.kilanowska@ipn.gov.pl

Grupa docelowa: uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych (klasy VI–VIII) oraz ponadpodstawowych

Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości – Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII w Poznaniu.