logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Relacja - V edycja konkursu Sztafeta Pamięci

Przedstawiamy krótką relację dotyczącą tegorocznej V edycji konkursu Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej, skierowanym do uczniów szkół podstawowych klas VI-VIII i uczniów szkół ponadpodstawowych. Kordynator konkursu, Anna Chmielewska-Metka opowiedział w wywiadzie o celach konkursu przypominając, że główną jego ideą jest przypomnieniu martyrologii Polaków i przypomnieniu historii obozów koncentracyjnych zlokalizowanych na terenie dzisiejszych Niemiec i Austrii. Interesuje nas również życie codzienne naszych rodaków pod okupacją niemiecką zarówno na terenach wcielonych od III Rzeszy, jak również w Generalnym Gubernatorstwie.

 

 

 

Opcje strony