logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”

Laureaci ogólnopolskiego konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej” gościli 21 czerwca w „Przystanku Historia” – Centrum Edukacyjnym IPN w Poznaniu, na uroczystym zakończeniu V edycji konkursu. Gospodarzami spotkania byli: dr Rafał Reczek, dyrektor IPN Oddział w Poznaniu oraz Marta Szczesiak-Ślusarek, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej. Uroczystość uświetniła obecność Roberta Gawła, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

W trakcie spotkania Elżbieta Rybarska, prezes Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych (współorganizator konkursu) i Grzegorz Kucharczyk, kierownik Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości – Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII w Poznaniu (partner konkursu), podkreślili, jak ważne jest zachęcenie Polaków do rodzinnych dyskusji o historii II wojny światowej oraz pielęgnowanie rodzinnych wspomnień, przekazywanych w symbolicznej „sztafecie pokoleń”. Organizatorom szczególnie zależało na podkreśleniu martyrologii Polaków i ich obecności w obozach koncentracyjnych zlokalizowanych na terenie dzisiejszej Austrii i Niemiec oraz zobrazowaniu życia codziennego rodaków pod okupacją niemiecką, zarówno na terenach wcielonych do III Rzeszy Niemieckiej, jak też w Generalnym Gubernatorstwie.

Finaliści konkursu, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych pochodzący z Lublina, Płocka, Gdyni, Chodzieży i Poznania, zaprezentowali najciekawsze fragmenty swoich prac i przybliżyli obecnym losy ich bliskich z okresu II wojny światowej. Następnie wzięli udział w premierowej grze miejskiej zatytułowanej „Poznański Czerwiec 1956 po 65 latach”. Chętni zwiedzili również Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII, pierwszy na ziemiach polskich niemiecki obóz koncentracyjny.

Każdego roku do kolejnych edycji konkursu zgłaszają się młodzi ludzie, chcący podzielić się rodzinnymi emocjami i wspomnieniami. Temat, który podejmujemy jest nadal aktualny i żywy.

Nagrodą dla laureatów jest udział w Wyjeździe Pamięci do Górnej Austrii, który zaplanowany na jesień 2021 r. Uczestnicy odwiedzą miejsca pamięci i martyrologii ważne dla Polaków, m.in. kompleks byłych obozów Mauthausen i Gusen.

Organizatorzy: Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych; partner: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości – Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII w Poznaniu.

Anna Chmielewska-Metka – koordynator konkursu

 • Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. T. Cieślak.
  Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. T. Cieślak.
 • Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. Tomasz Cieślak.
  Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. Tomasz Cieślak.
 • Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. Tomasz Cieślak.
  Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. Tomasz Cieślak.
 • Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. Tomasz Cieślak.
  Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. Tomasz Cieślak.
 • Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. Tomasz Cieślak.
  Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. Tomasz Cieślak.
 • Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. Tomasz Cieślak.
  Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. Tomasz Cieślak.
 • Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. Tomasz Cieślak.
  Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. Tomasz Cieślak.
 • Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. Tomasz Cieślak.
  Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. Tomasz Cieślak.
 • Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. Tomasz Cieślak.
  Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. Tomasz Cieślak.
 • Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. Tomasz Cieślak.
  Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. Tomasz Cieślak.
 • Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. Tomasz Cieślak.
  Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. Tomasz Cieślak.
 • Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. Tomasz Cieślak.
  Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. Tomasz Cieślak.
 • Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. Tomasz Cieślak.
  Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. Tomasz Cieślak.
 • Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. Tomasz Cieślak.
  Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. Tomasz Cieślak.
 • Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. Tomasz Cieślak.
  Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. Tomasz Cieślak.
 • Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. Tomasz Cieślak.
  Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. Tomasz Cieślak.
 • Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. Tomasz Cieślak.
  Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. Tomasz Cieślak.
 • Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. Tomasz Cieślak.
  Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. Tomasz Cieślak.
 • Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. Tomasz Cieślak.
  Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. Tomasz Cieślak.
 • Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. Tomasz Cieślak.
  Finał konkursu „Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”, Fot. Tomasz Cieślak.

Opcje strony