logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Wystawy w regionie

Delegatura IPN w Olsztynie dysponuje wystawami edukacyjnymi, które nieodpłatnie wypożyczane są zainteresowanym szkołom, muzeom, ośrodkom i placówkom kultury oraz innym instytucjom z przeznaczeniem na cele edukacyjne (niekomercyjne).

W naszych zasobach znajdą Państwo zarówno ekspozycje dotyczące powszechnie znanych tematów dwudziestowiecznej historii Polski, takich jak Zbrodnia Katyńska czy Polska Walcząca, jak również wystawy traktujące bezpośrednio o historii regionu Warmii i Mazur (m. in. „Wypędzeni, przypędzeni…”, „Olsztyński Czerwiec ’89”).

Wśród nowości znajdują się:

  • Korpus Ochrony Pogranicza 1924–1939
  • Plebiscyt 1920 r. Walka o polskość Warmii i Mazur
  • Służba Alumnów w „ludowym” Wojsku Polskim w latach 1959–1980
  • Policja Państwowa 1919–1939


kontakt: Dawid Zagził (89) 5214814 / dawid.zagzil@ipn.gov.pl