logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Warszawie

                                                                                                

Oddział IPN w Warszawie obejmuje swoją działalnością edukacyjną Warszawę i Mazowsze. Jest to region szczególnie ważny dla budowania tożsamości narodowej Polaków w okresie rozbiorów, I i II wojny światowej oraz komunizmu. Oddział IPN w Warszawie w działaniach edukacyjnych koncentruje się na konspiracji niepodległościowej mieszkańców Warszawy i Mazowsza, związanej z wojną polsko-bolszewicką 1920 r., Armią Krajową  oraz powojennym podziemiem antykomunistycznym, a także konspiracji niepodległościowej dorosłych i młodzieży do roku 1989. Ze względu na swój stołeczny charakter OBEN Warszawa podejmuje tematy związane z historią polityczną i społeczną całego kraju oraz losami Polaków w XX wieku poza granicami kraju – rozsianych po świecie w wyniku II wojny światowej i utraty niepodległości Polski po 1945 roku.

  •  
  •    
  •