logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Warszawie

                                                                                                

Oddział IPN w Warszawie obejmuje swoją działalnością edukacyjną Warszawę i Mazowsze. Jest to region szczególnie ważny dla budowania tożsamości narodowej Polaków w okresie rozbiorów, pierwszej i drugiej wojny światowej oraz komunizmu. Oddział IPN w Warszawie w działaniach edukacyjnych koncentruje się na konspiracji niepodległościowej mieszkańców Warszawy i Mazowsza związanej z pierwszą wojną światową, wojną polsko-bolszewicką 1920 r., Armią Krajową oraz powojennym podziemiem antykomunistycznym i konspiracją niepodległościową do 1989 r. – zarówno dorosłych, jak i młodzieży. Ze względu na swój stołeczny charakter podejmuje tematy związane z historią polityczną i społeczną całego kraju oraz z losami Polaków, którzy w XX w. zostali rozsiani po całym świecie w wyniku II wojny światowej i utraty niepodległości Polski po 1945 r. W roku szkolnym 2023/2024 szczególną ofertę będą stanowiły działania edukacyjne związane z 80. rocznicą wybuchu powstania warszawskiego.

  •  
  •    
  •