logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Warszawie

                                                                                                

Oddział IPN w Warszawie obejmuje swoją działalnością edukacyjną Warszawę i Mazowsze. Jest to region szczególnie ważny dla budowania tożsamości narodowej Polaków   w okresie rozbiorów, pierwszej i drugiej wojny światowej oraz komunizmu. Oddział IPN w Warszawie w działaniach edukacyjnych koncentruje się na konspiracji niepodległościowej mieszkańców Warszawy i Mazowsza  związanej z wojną polsko – bolszewicką 1920 r.,  Armią Krajową  oraz powojennym podziemiem antykomunistycznym  i konspirację niepodległościową zarówno dorosłych jak  i  młodzieży do 1989 r. Ze względu na swój stołeczny charakter podejmuje tematy związane z historią polityczną i społeczną całego kraju oraz losami Polaków w XX wieku poza granicami kraju rozsianych po świecie w wyniku II wojny światowej i utratą niepodległości Polski po 1945 roku.  

  •  
  •    
  •