logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Rajdy, zajęcia i gry terenowe

Pracownicy OBEN IPN w Warszawie organizują zajęcia terenowe oraz gry miejskie na terenie Warszawy oraz wybranych miast na Mazowszu.

Zajęcia terenowe prowadzone są na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach i poświęcone Szarym Szeregom, uczestnikom Powstania Warszawskiego, wojny polsko-bolszewickiej i Żołnierzom Wyklętym (Łączka). Gry miejskie związane są z działalnością konspiracyjną warszawiaków w latach 1939–1945. Rajdy są organizowane w różnych częściach Mazowsza i są związane z Żołnierzami Wyklętymi.