logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Gra uliczna

 „Mały sabotaż w Warszawie”

W czasie gry miejskiej uczestnicy przenoszą się do okupacyjnej Warszawy i wcielają się w oddział harcerzy Szarych Szeregów. Drużyny nie tylko dowiadują się o najważniejszych akcjach małego sabotażu, lecz także same wykonują niektóre zadania, m.in. projektują plakaty, wykonują fotografie w miejscach historycznych wydarzeń.

informacje i zapisy: Andrzej Kryński 22 860 70 23 / andrzej.krynski@ipn.gov.pl