logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Drugi obieg okupowanej Warszawy

Gra uliczna związana z miejscami, w których redagowano, drukowano oraz kolportowano wydawnictwa drugiego obiegu w okupowanej Warszawie. Uczniowie tworzą  zespoły kolporterów podziemnej prasy, a w czasie gry ulicznej docierają m.in. do punktu kontaktowego, w którym na wybuch powstania oczekiwał Aleksander Kamiński z zespołem redakcyjnym „Biuletynu Informacyjnego”, oraz odnajdują drukarnię, w której drukowano książkę Kamienie na szaniec.

informacje i zapisy: Andrzej Kryński 22 860 70 23 / andrzej.krynski@ipn.gov.pl

Aktualności