logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Rajdy Szlakiem Żołnierzy Wyklętych

Przez kilka lat Oddział IPN w Warszawie we współpracy z samorządem terytorialnym województwa mazowieckiego organizował rajdy historyczne szlakiem „Żołnierzy Wyklętych”, w których uczestniczyła młodzież szkolna, harcerze i kombatanci. Celem rajdów było przypomnienie najważniejszych dowódców podziemia powojennego z Mazowsza i Podlasia – postaci niezwykle zasłużonych dla idei niepodległościowej – oraz odnalezienie miejsc i świadków związanych z ich działalnością.

Finałem każdego rajdu była rekonstrukcja historyczna ukazująca akcje zbrojne podziemia niepodległościowego Mazowsza i Podlasia (najczęściej z udziałem młodzieży).

 

Osoby zainteresowane tematyką związaną z żołnierzami wyklętymi zapraszamy na stronę internetową www.wilczetropy.ipn.gov.pl. Znajdują się tam opracowania historyczne, biogramy żołnierzy walczących na terenie Mazowsza i Podlasia, a także bogata dokumentacja fotograficzna. Portal zawiera również część edukacyjną: scenariusze lekcji oraz opracowane trasy Rajdów Szlakiem Żołnierzy Wyklętych (wraz z zadaniami do wykonania na trasach). Wszystkie materiały można pobrać bezpłatnie i wykorzystać w pracy edukacyjnej. Zachęcamy do korzystania.