logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Pogrzebana pamięć – Cmentarz Wojskowy na Powązkach

Terenowe warsztaty edukacyjne w formie spaceru po warszawskich Powązkach skierowane do uczniów zarówno szkół podstawowych, jak i ponadpostawowych.
Zajęcia są tematycznie związane z bohaterami wojny polsko-bolszewickiej, Kamieni na szaniec, powstania warszawskiego, ofiarami represji systemu komunistycznego i Żołnierzami Wyklętymi pogrzebanymi na tzw. Łączce.


tematy zajęć:

 

  • Szlakiem Powstania Warszawskiego
  • Od Września '39 do Sierpnia '44
  • Tajemnice nekropoli
  • Sztafeta Pokoleń

 

zapisy i informacje: