logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Delegatura w Bydgoszczy

Referat Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Bydgoszczy prowadzi na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego działania edukacyjne, wystawiennicze i wydawnicze w zakresie porozbiorowej i najnowszej historii Polski.

Kujawy i Pomorze to ziemie bogate kulturowo, materialnie i społecznie, naznaczone przez wydarzenia historyczne. W zakresie działań edukacyjnych znajdują się tematy ważne z perspektywy całego Narodu, takie jak: odzyskanie niepodległości, w tym powrót Pomorza i Kujaw do wolnej Polski, wojna polsko-bolszewicka, lata II wojny światowej i okupacji niemieckiej (zbrodnia pomorska 1939), powojenne niepodległościowe podziemie antykomunistyczne, opór antykomunistyczny (w tym wydarzenia bydgoskiego listopada 1956, trzy aktywnie działające regiony „Solidarności”, bydgoski marzec 1981).

Działania edukacyjne są przez nas realizowane we współpracy ze szkołami, uczelniami, instytucjami oświatowymi oraz kulturalnymi, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami pozarządowymi, a także organami władzy publicznej.

Zapraszamy do odwiedzania profilu Delegatury IPN w Bydgoszczy: www.facebook.com/BydgoszczIPN/