logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Rajdy i zajęcia terenowe

Biegi i rajdy to połączenie edukacji historycznej z promocją aktywnego spędzania wolnego czasu. Współpracując na tym polu z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami, stwarzamy nowe możliwości integracji miejscowej społeczności, a także popularyzujemy codzienną działalność badawczą i edukacyjną Instytutu Pamięci Narodowej. Odkrywamy przy tym często zapomnianą lub zatartą w pamięci historię oraz jej bohaterów, przywracając im należną cześć. Wszystko to w duchu szlachetnej sportowej rywalizacji, która przyczynia się do kształtowania postaw patriotycznych.

Koordynator: Mirosław Sprenger / miroslaw.sprenger@ipn.gov.pl