logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Szczecinie oraz Delegatury w Koszalinie i Gorzowie Wielkopolskim

Szczeciński Oddział IPN wraz z delegaturami w Koszalinie i Gorzowie Wielkopolskim obejmuje zasięgiem swoich działań całe Pomorze Zachodnie oraz północą część Ziemi Lubuskiej. To region o bogatej, skomplikowanej historii, interesującej architekturze oraz pięknej przyrodzie. Jego przynależność państwowa oraz kulturowa, a także rola oraz charakter na przestrzeni wieków ulegały zmianom, zawsze jednak nietrudno było dostrzec liczne walory tego regionu.

Szczecin to nie tylko dźwigi, statki i pochylnie, rzeki, jeziora, ronda, mosty i bulwary; parki, ogrody, wieże, wille, kamienice czy... paprykarz. To miasto mocno nasycone historią dawną i najnowszą. To tutaj wzbierały wielkie fale strajkowe – szczecińskie Grudnie '56, '70, '81 czy szczeciński Sierpień '80. Przełomy te kształtowały świadomość mieszkańców oraz wpisały się na stałe w polską historię XX wieku. Zespół Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w swojej codziennej pracy zajmuje się zgłębianiem oraz popularyzacją historii najnowszej również w jej wymiarze lokalnym. W działaniach edukacyjnych skupiamy się na trzech płaszczyznach: przygotowaniu wystaw oraz materiałów edukacyjnych, pracy z nauczycielami oraz na edukacji publicznej. W naszej ofercie nie brakuje również konkursów dla uczniów i turniejów historycznych.