logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Szkolenia dla nauczycieli

W kolejnym roku szkolnym zaproponujemy nauczycielom szereg szkoleń i warsztatów, których celem będzie podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Cykl ten jest w całości bezpłatny. Każdorazowo uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. Spotkania odbywają się w siedzibie IPN i w zaprzyjaźnionych placówkach doskonalenia nauczycieli. O kolejnych szkoleniach będziemy informować drogą mailową oraz za pośrednictwem stron internetowych szczecińskiego Oddziału IPN. W ofercie znajdują się także szkolenia e-learnigowe. Szkolenia adresowane są do nauczycieli przedmiotów humanistycznych, realizujących zajęcia związane z historią Polski XX wieku. W skład projektu wchodzą warsztaty prowadzone przez edukatorów IPN, a także spotkania ze specjalistami zajmującymi się szeroko pojętą edukacją oraz pracownikami naukowymi. Częścią każdego spotkania jest praca warsztatowa ukazująca praktyczne zastosowanie przekazywanych uczestnikom materiałów edukacyjnych.

informacje: dr Zofia Fenrych 91 312 94 08 / zofia.fenrych@ipn.gov.pl

Aktualności