logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Szkolenie online dla nauczycieli „Śladami zbrodni komunistycznych - kamienica przy ul. Strzeleckiej 8” −18 lutego 2021 r.

Izba Pamięci IPN Strzelecka 8 w Warszawie oraz Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie zapraszają nauczycieli ze szkół w województwie zachodniopomorskim oraz północnej części województwa lubuskiego na szkolenie online „Śladami zbrodni komunistycznych - kamienica przy ul. Strzeleckiej 8” w Warszawie. Szkolenie będzie dotyczyć tematyki zbrodni komunistycznych, na przykładzie dawnego aresztu NKWD.

Budynek ten w latach 1945-1948 był siedzibą Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. W piwnicach przerobionych na więzienne cele nieludzkich warunkach więziono i brutalnie torturowano polskich działaczy podziemia niepodległościowego. W dokumentacji komunistycznego resortu bezpieczeństwa nie ma żadnych informacji na temat aresztu w piwnicach kamienicy przy ulicy Strzeleckiej 8. Więźniowie pozostawili na ścianach cel wyryte przez siebie liczne inskrypcje, które są dziś jedynymi dowodami dokonanych w tym miejscu zbrodni komunistycznych.

W trakcie spotkania przy pomocy prezentacji multimedialnej zostanie przedstawiona historia tego miejsca, najciekawsze inskrypcje i relacje osób przetrzymywanych jako więźniowie w areszcie przy ulicy Strzeleckiej 8. Uwaga uczestników spotkania zostanie też zwrócona na fakt, że Izba Pamięci IPN Strzelecka 8 jest reprezentantem wielu tego typu miejsc represji rozsianych po całej w Polsce. Po spotkaniu uczestnicy otrzymają scenariusz lekcji o tematyce zbrodni komunistycznych w wersji elektronicznej i folder kamienicy przy ulicy Strzeleckiej w wersji elektronicznej, link do spaceru wirtualnego po Strzeleckiej 8 oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Nauczycieli chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o uzupełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia do dnia 8 lutego 2021 r. na adres mailowy: sebastian.kaniewski@ipn.gov.pl. Szkolenie odbędzie się online 18 lutego 2021 r. w godzinach 16.30-18.00.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Opcje strony