logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Projekty filmowe i multimedialne

Krótkie filmy w formie spotów, a także aplikacje są dobrymi narzędziami do poszerzania, a zwłaszcza popularyzowania wiedzy historycznej. Dzięki atrakcyjnej formie nadają się zarówno do użytku prywatnego, jak i do wykorzystania w trakcie lekcji i innych zajęć dydaktycznych. Nowe zdobycze technologii i ich powszechność sprawia, że mogą być one wykorzystane jako bardziej efektywne narzędzie w działalności edukacyjnej. Jednocześnie nie wyklucza to obecności nośnika drukowanego, a umożliwia upowszechnienie treści/produktu/materiału poprzez dodatkowe medium.