logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Gdańsku

Oddział IPN w Gdańsku powstał w sierpniu 2000 roku. Obejmuje obszar województwa pomorskiego i zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. W jego skład wchodzi Delegatura w Bydgoszczy, obejmująca województwo kujawsko-pomorskie. To ziemie o bogatej i złożonej historii, z istotnym wątkiem pogranicza polsko-niemieckiego i związanych z tym konfliktów narodowościowych. Po 1945 r. Wybrzeże to region silnego oporu społecznego i niezgody na wprowadzony system rządów komunistycznych.

Wśród wielu tematów, które podejmuje w swoich działaniach Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej, znajdują się wątki dotyczące historii tych ziem w okresie II Rzeczypospolitej (w tym powstanie i rozwój Gdyni), dzieje Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku, zbrodni niemieckich w okresie II wojny światowej, dzieje zbrojnego oporu społecznego po 1945 r. (w tym działania 5. Wileńskiej Brygady AK), a następnie buntów społecznych (Grudzień '70, „Solidarność”) oraz represji w czasie stanu wojennego w ostatnim okresie istnienia PRL.