logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Przystanki Historia i Kluby historyczne

Celem cyklicznych spotkań w ramach Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” oraz Przystanków Historia jest popularyzacja historii Polski. Na spotkania zapraszamy popularyzatorów naszych dziejów najnowszych, świadków historii, publicystów, edukatorów, autorów publikacji.

Spotkania mają najczęściej formę kilkudziesięciominutowej prelekcji, ponadto w ramach klubu odbywają się pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Dla naszych gości mamy przygotowane bezpłatne materiały edukacyjne.