logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Klub historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gdańsku

Klub historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gdańsku powstał w 2007 r. Stopniowo rozwinął działalność podejmując współpracę z Uniwersytetem Gdańskim i Stowarzyszeniem Historyczynym im. 5 Wileńskiej Brygady AK. Do początku 2020 r. odbyło się kilkadziesiąt spotkań. To przede wszystkim cykliczne wykłady prowadzone przez specjalistów zajmujących się różnorodnymi aspektami najnowszej historii Polski. Ponadto promocje nowości wydawniczych oraz pokazy filmów. Spotkania Klubu mają charakter otwarty; odbywają się nie tylko w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej, ale w różnych miejscach Trójmiasta, często związanych z historycznymi wydarzeniami.

Koordynator: Artur Chomicz (OBEN IPN Gdańsk), kontakt: artur.chomicz@ipn.gov.pl