logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Klub historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gdańsku

Klub historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gdańsku powstał w 2007 r. Stopniowo rozwinął działalność, podejmując współpracę z Uniwersytetem Gdańskim i Stowarzyszeniem Historycznym im. 5. Wileńskiej Brygady AK. Do początku 2020 r. odbyło się w jego ramach kilkadziesiąt spotkań – przede wszystkim cykliczne wykłady prowadzone przez specjalistów zajmujących się różnorodnymi aspektami najnowszej historii Polski, a także promocje nowości wydawniczych oraz pokazy filmów. Spotkania Klubu mają charakter otwarty; odbywają się nie tylko w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej, ale w różnych miejscach Trójmiasta, często związanych z historycznymi wydarzeniami.

Koordynator: Artur Chomicz, OBEN IPN Gdańsk

kontakt: artur.chomicz@ipn.gov.pl