logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Dekomunizacja przestrzeni publicznej na Pomorzu – Gdańsk, 20 czerwca 2017

20 czerwca odbyło się ostatnie przed wakacyjną przerwą spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Trójmieście. Poświęciliśmy je problematyce dekomunizacji przestrzeni publicznej na Pomorzu.

Spotkanie odbyło się tradycyjnie w naszej siedzibie przy al. Grunwaldzkiej. W roli prelegentów wystąpili: Katarzyna Lisiecka (Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku), dr Marek Szymaniak (Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Bydgoszczy) oraz dr Daniel Czerwiński (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Gdańsku). Spotkanie moderował Krzysztof Drażba (naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej).

Spotkanie było udane pod względem frekfencyjnym. Wśród zgromadzonych gości wymienić należy: profesora Mirosława Golona, dyrektora Oddziału IPN i Piotra Szubarczyka, pracownika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej. Obecni byli przedstawiciele Rady Dzielnicy Przymorze, w tym Michał Czermiński. Radę Osiedla Dąbrowszaków reprezentowała Bożena YatesStowarzyszenie Republikanie reprezentował Ryszard Łusiak. Zaprosiliśmy również przestawicieli Rady Miasta Gdańska i Prezydenta Miasta Gdańska, którzy – niestety – nie pojawili się na spotkaniu. Jedyną przedstawicielką gdańskiego samorządu była radna Anna KołakowskaObecni byli przedstawiciele środowisk lewicowych kontestujących proces dekomunizacji. Obecni byli także przedstawiciele portalu gdansk.pl.

Pierwszą część spotkania wypełniły wystąpienia prelegentów. Katarzyna Lisiecka przedstawiła zarys ustawy i praktyczną stronę jej realizacji. Wymieniła siedmiu patronów ulic postulowanych do zmiany w naszym mieście: Buczka, Dąbrowszczaków, Leona Kruczkowskiego, Wincentego Pstrowskiego, Stanisława Sołdka, Wyzwolenia i Franciszka Zubrzyckiego. Dr Marek Szymaniak przedstawił statystykę odnośnie województwa kujawsko-pomorskiego. Wymienił patronów postulowanych do zmiany w Bydgoszczy i odniósł się do kwestii kosztów związanych z realizacją Ustawy. Dr Daniel Czerwiński przedstawił historię Dąbrowszczaków, ze szczególnym uwzlędnieniem losów ich przedstawicieli w Gdańsku po 1945 roku. Jego wystąpieniu poświęcimy niebawem osobną informację na naszej stronie.

Po wystąpieniach prelegentów miała miejsce dyskusja. Emocje wzbudził problem dekomunizacji ulicy Dąbrowszczaków. Poruszane były także kwestie patronów Stanisława Sołdka i Wincentego Pstrowskiego. Wiele głosów mówiło o kosztach związanych z realizacją wspomnianej Ustawy (m.in. wymianą elewacji).

Prof. Mirosław Golon podsumowując spotkanie stwierdził, że pozostawienie ulicy Dąbrowszczaków w części polskich miast jest niedopatrzeniem lat dziewięćdziesiątych, natomiast obecnie:

„Nie ma prawa ta ulica [Dąbrowszczaków] istnieć, jeżeli chcemy do dobrych wzorców nawiązywać”.

Drugie spotkanie poświęcone dekomuniacji odbyło się 21 czerwca br. w Elblągu.

***

1 kwietnia 2016 roku została ogłoszona ustawa o „zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej”. Zgodnie z jej literą jednostki samorządu terytorialnego albo związki jednostek samorządu terytorialnego i związki metropolitalne mają ustawowy obowiązek do 2 września 2017 roku zmienić nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób.

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony