logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Lekcje i warsztaty

Oddział IPN w Gdańsku posiada szeroką ofertę różnorodnych tematów lekcyjnych z historii Polski XIX i XX wieku, skierowanych do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych.

Na zajęciach uczniowie, dzięki wykorzystaniu bogatego materiału źródłowego oraz zastosowaniu aktywizujących metod dydaktycznych, poznają wybrane zagadnienia odnoszące się do okresu zaborów, II Rzeczypospolitej, II wojny światowej oraz PRL. Proponujemy również tematy przekrojowe.

Zajęcia składają się z następujących części:

 • wprowadzenie historyczne w formie prelekcji z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej,
 • część warsztatowa, polegającej na analizie wybranych źródeł historycznych i wykonaniu na ich podstawie określonych zadań praktycznych,
 • przedstawienie oraz podsumowanie wyników pracy.

Zajęcia odbywają się w Oddziale IPN w Gdańsku – Sali Edukacyjno-Konferencyjnej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” (al. Grunwaldzka 216).

 

Polecamy następujące tematy:

Do 1939 roku

 • Baśka Murmańska opowiada o Święcie Niepodległości (dr Barbara Męczykowska)
 • Gdynia – polskie okno na świat. Historia miasta i ludzi (dr Barbara Męczykowska)
 • Nie tylko Gdynia i COP… Osiągnięcia gospodarcze i cywilizacyjne II RP (dr Barbara Męczykowska)
 • „Operacja (anty)polska” NKWD 1937–1938 (Artur Chomicz)
 • Powrót Pomorza Gdańskiego do Polski w 1920 roku (Izabela Brzezińska)
 • Kaszubski bohater – ks. Józef Wrycza (Izabela Brzezińska)

 

Lata 1939–1945

 • „A więc wojna…” – polski Wrzesień ’39 (Bartosz Januszewski)
 • Polskie Państwo Podziemne (Artur Chomicz)
 • Na tułaczych szlakach… Losy dzieci deportowanych na Sybir w latach 1939–1945 (dr Barbara Męczykowska)
 • Zbrodnia niemiecka w Piaśnicy (Daniel Sieczkowski)
 • Śledztwo katyńskie (Daniel Sieczkowski)
 • Polscy Sprawiedliwi. Na ratunek Żydom w czasie II wojny światowej (Bartosz Januszewski)
 • Niemiecki obóz koncentracyjny Stutthof 1939–1945 (Bartosz Januszewski)
 • Niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau 1940–1945 (Bartosz Januszewski)
 • Niedźwiedź Wojtek i jego wojenne opowieści (dr Barbara Męczykowska)
 • Czy zwierzę może być żołnierzem? (dr Barbara Męczykowska)
 • Zbrodnia niemiecka w Lesie Szpęgawskim (Artur Chomicz)
 • Życie codzienne na Kaszubach i Kociewiu w czasie okupacji niemieckiej (dr Barbara Męczykowska)
 • Banalność zła, czyli pytania o naturę człowieka w „epoce pieców” (Bartosz Januszewski)

                                                                                             

Lata 1945–1970

 • „Głodują kurczaki nasze, bo Reagan zabrał im paszę...” O propagandzie w Polsce „ludowej” (Krzysztof Drażba)
 • Socrealizm w Polsce „ludowej”, czyli sztuka w służbie propagandy (Bartosz Januszewski)
 • „To nie na darmo…”. Grudzień ’70 na Wybrzeżu Gdańskim (Bartosz Januszewski)
 • Kiedyś wyklęta – dzisiaj ikona i natchnienie młodego pokolenia. Życie i legenda Danuty Siedzikówny „Inki” (Krzysztof Drażba)
 • 5. Wileńska Brygada AK na Pomorzu w latach 1945–1946 (Izabela Brzezińska)

 

Lata 1971–1989

 • „Grudniowy wstał świt, nie wiedział nikt nic…” – stan wojenny w Polsce (Artur Chomicz)
 • „W samo południe” – wybory 4 czerwca 1989 roku (Artur Chomicz)
 • „21 postulatów…”. Opozycja przedsierpniowa i Sierpień ’80 (Izabela Brzezińska)

 

Przekrojowe

 • Polskie symbole narodowe (Artur Chomicz)
 • PRL – państwo totalitarne? (Bartosz Januszewski)
 • Kościół w PRL (Bartosz Januszewski)
 • Dzieje pewnego eksperymentu – gospodarka PRL (dr Barbara Męczykowska)
 • Władysław Gomułka i Edward Gierek – sylwetki przywódców najdłużej rządzących PRL (Izabela Brzezińska)

 

***

Dysponujemty także ofertą wykładów, prelekcji i pogadanek z historii Polski XIX i XX w. skierowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów. Wykłady odbywają się w Oddziale IPN w Gdańsku – Sali Edukacyjno-Konferencyjnej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” (al. Grunwaldzka 216).

 

Polecamy następujące zagadnienia:

Do 1939 roku

 • Polacy i Ukraińcy: cztery stulecia trudnego współistnienia, 1569–1939 (Bartosz Januszewski)
 • Powstanie wielkopolskie (Daniel Sieczkowski)
 • Powstania śląskie (Daniel Sieczkowski)
 • Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920 (Daniel Sieczkowski)
 • Powrót Kujaw i Pomorza Gdańskiego do Polski w 1920 roku (dr Barbara Męczykowska)
 • Polonia w Wolnym Mieście Gdańsku (Daniel Sieczkowski)
 • Fenomen Gdyni – czy na pewno? (dr Barbara Męczykowska)
 • Komuniści w II RP (Daniel Sieczkowski)
 • „Operacja (anty)polska” NKWD 1937–1938 (Artur Chomicz)
 • Powstanie styczniowe w perspektywie roku 1918 (Daniel Sieczkowski)
 • Polacy na frontach Wielkiej Wojny (Daniel Sieczkowski)
 • Wojna polsko-ukraińska 1918–1919 (Daniel Sieczkowski)
 • Dyplomacją i orężem w walce o granice Niepodległej 1918–1923 (Bartosz Januszewski)
 • Marynarka Wojenna w II RP (Daniel Sieczkowski)
 • Dywersja niemiecka na Pomorzu Gdańskim w przededniu II wojny światowej (Daniel Sieczkowski)
 • Czy w 1939 roku Polska była przygotowana do wojny? (Bartosz Januszewski)

 

Lata 1939–1945

 • Polskie Państwo Podziemne (Artur Chomicz)
 • Zbrodnia i kłamstwo. Dzieje sprawy Katynia 1940–1990 (Bartosz Januszewski)
 • Ludobójstwo na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej (Bartosz Januszewski)
 • Einsatz Reinhardt: zagłada Żydów polskich (Bartosz Januszewski)
 • Irena Sendlerowa – Sprawiedliwa wśród Narodów Świata (Bartosz Januszewski)
 • Wojenne losy polskiego środowiska filmowego 1939–1945 (Bartosz Januszewski)
 • Polsko-sowiecka wojna partyzancka na Kresach 1943–1944 (Daniel Sieczkowski)
 • Rzeczpospolita utracona. Straty kultury polskiej w okresie II wojny światowej (Bartosz Januszewski)
 • Agresja niemiecko-sowiecka na Polskę w 1939 roku (Daniel Sieczkowski)
 • Wysiedlenia Polaków z Gdyni jesienią 1939 roku (dr Barbara Męczykowska)
 • Pomorze Walczące – Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski” (Izabela Brzezińska)
 • Niemiecki i sowiecki aparat terroru w okupowanej Polsce (Daniel Sieczkowski)
 • Powstanie Warszawskie (Daniel Sieczkowski)

 

Lata 1945–1970

 • Obława augustowska (Daniel Sieczkowski)
 • Niezłomni i wyklęci – polskie podziemie niepodległościowe po 1945 roku (Artur Chomicz)
 • Młodzieżowa konspiracja antykomunistyczna w Polsce lat 1945–1956 (Daniel Sieczkowski)
 • Aparat bezpieczeństwa Polski „ludowej” 1944–1956 (Daniel Sieczkowski)
 • Propaganda komunistyczna w Polsce w okresie referendum 30 czerwca 1946 roku (Krzysztof Drażba)
 • Filary bezprawia Polski „ludowej”. Referendum 1946 r. i wybory 1947 r. w aspekcie prawnym (Krzysztof Drażba)
 • Za kotarą i w cieniu urny, czyli znane i mniej znane fakty z okresu sfałszowanych referendum z 30 czerwca 1946 r. i wyborów z 19 stycznia 1947 r. (Krzysztof Drażba)
 • Rewolta Grudniowa 1970 roku (Bartosz Januszewski)
 • Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” i Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (Daniel Sieczkowski)
 • Walki frakcyjne w PPR i PZPR do 1956 roku (Daniel Sieczkowski)
 • Sądownictwo i jego rola w umacnianiu władzy komunistycznej w Polsce do 1956 roku (Daniel Sieczkowski)
 • Represje komunistyczne w Marynarce Wojennej (Daniel Sieczkowski)

 

Lata 1971–1990

 • Samotna misja płk. Ryszarda Kuklińskiego (Bartosz Januszewski)
 • Dekada dobrobytu czy ciąg dalszy totalitaryzmu? Lata siedemdziesiąte w PRL (dr Arkadiusz Kazański)
 • „Zaczęło się w Gdańsku”. Sierpień ’80 i „Solidarność” (dr Arkadiusz Kazański)
 • Anna Walentynowicz – legenda „Solidarności” (dr Arkadiusz Kazański)
 • Zamach na społeczeństwo – stan wojenny w Polsce (dr Arkadiusz Kazański)
 • „Zaczęło się w Gdańsku”. Sierpień ’80 i „Solidarność” (Izabela Brzezińska)
 • Zamach na społeczeństwo – stan wojenny w Polsce (Izabela Brzezińska)
 • „Autobusowa opozycja”. Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża (dr Arkadiusz Kazański)
 • Polska światową potęgą w budowie statków? Osiągnięcia i rzeczywistość przemysłu stoczniowego w PRL w latach siedemdziesiątych (dr Arkadiusz Kazański)
 • Ze Służby Bezpieczeństwa do Urzędu Ochrony Państwa – transformacja służb na tle przemian ustrojowych w Polsce (Daniel Sieczkowski)

 

Przekrojowe

 • Od Niepodległości do Niepodległości. Polska w latach 1918–1989 (Bartosz Januszewski)
 • PRL jako państwo totalitarne (Bartosz Januszewski)
 • „Opium ludu”? Laicyzacja w PRL (Bartosz Januszewski)
 • Życie codzienne w PRL (Izabela Brzezińska)
 • Literaci w PRL (Izabela Brzezińska)
 • Kaszubi w PRL (Izabela Brzezińska)

 

 Kontakt:

 • Izabela Brzezińska: tel. 58 669 05 36, izabela.brzezinska@ipn.gov.pl
 • Artur Chomicz: tel. 58 668 49 05, artur.chomicz@ipn.gov.pl
 • Krzysztof Drażba: tel. 58 669 40 24, krzysztof.drazba@ipn.gov.pl
 • Bartosz Januszewski: tel. 58 668 49 11, bartosz.januszewski@ipn.gov.pl
 • dr Arkadiusz Kazański, tel. 58 668 49 03, arkadiusz.kazanski@ipn.gov.pl
 • dr Barbara Męczykowska, tel. 58 668 49 08, barbara.meczykowska@ipn.gov.pl
 • Daniel Sieczkowski: tel. 58 669 05 38, daniel.sieczkowski@ipn.gov.pl