logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Spotkanie dla młodzieży z okazji 23. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego – Gdańsk, 13 grudnia 2004

13 grudnia 2004 r., w 23. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku zaprosiło młodzież i nauczycieli szkół trójmiejskich na „lekcję historii”.

Celem spotkania było przypomnienie dramatycznych wydarzeń tamtego okresu. Krótka ankieta, przeprowadzona przez dziennikarzy obecnych na sali wykazała, że stan wiedzy pokolenia urodzonego po stanie wojennym jest niewystarczający. W szkolnych i domowych tematach rozmów stan wojenny pojawia się rzadko, pamięć o tych dniach odchodzi na daleki plan.

Spotkanie rozpoczęła projekcja fragmentu filmu J.M. Meurice’a „Solidarność” zrealizowanego w 1990 roku przez Video Studio Gdańsk i francuską wytwórnię Point de Jour. Materiały archiwalne rejestrowane na ulicach Katowic, Gdańska i Warszawy w pierwszych dniach stanu wojennego, podczas manifestacji rocznicowych oraz specyficzna warstwa narracyjna filmu odsłaniają brutalną rzeczywistość tamtych wydarzeń.

Wykład dr. Sławomira Cenckiewicza z gdańskiego Oddziału IPN „Stan wojenny w Polsce” dotyczył aspektów prawnych i politycznych wprowadzenia i utrzymywania aż do 22 lipca 1983 roku stanu wojennego. Oprócz przedstawienia działań aparatu partyjno-wojskowego dr Cenckiewicz scharakteryzował rolę i działania opozycji oraz Kościoła, odniósł się również do sytuacji międzynarodowej w omawianym okresie.

Spotkanie zakończyło się prezentacją publikacji IPN o stanie wojennym. Oprócz opracowań naukowych i tek edukacyjnych szkoły trójmiejskie otrzymały dodatkową ofertę – materiały z konkursu historycznego „Stan wojenny na Pomorzu w relacjach świadków”. Dzięki mecenatowi Miasta Gdańska możliwe było wydanie fragmentów prac uczniowskich, nadesłanych na konkurs „Stan wojenny – spojrzenie po dwudziestu latach”. W ten sposób powstała niewielka, ale bardzo ciekawa publikacja o charakterze regionalnym. Historia stanu wojennego na Pomorzu, zbadana i zapisana przez gimnazjalistów i licealistów, może być traktowana jako materiał źródłowy na lekcjach historii. Ze względu na żywy, subiektywny zapis i rzetelną warstwę historyczną pełnić powinna podwójną funkcję – edukacyjną i wychowawczą, zachęcając rówieśników do podejmowania tego typu badań. Zeszyty zostaną przekazane do bibliotek szkolnych i publicznych oraz przesłane autorom prac konkursowych.

Opcje strony