logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Rajdy i zajęcia terenowe

Przy Oddziale IPN w Gdańsku działa Pomorski Historyczny Klub Turystyczny Szlakami pamięci, którego ideą przewodnią jest docieranie do miejsc szczególnie ważnych w XX-wiecznych dziejach Pomorza i Polski. Możliwość  zwiedzenia takich miejsc, w których rozgrywały się ważne wydarzenia historyczne, ma istotny walor edukacyjny – podkreśla wymowę narracji historycznej i uwypukla dramaturgię omawianych zdarzeń.

W zakres oferty edukacyjnej Klubu wchodzą:

  • spacery historyczne wykorzystujące autentyczną przestrzeń miejską Gdańska, Gdyni i Elbląga;
  • krajoznawcze rajdy piesze i rowerowe szlakami województwa pomorskiego.

Kontakt w sprawie oferty stałej:

Bartosz Januszewski: tel. 58 668 49 11, bartosz.januszewski@ipn.gov.pl